Kada praksista postaje programer, nakon kog vremena?

Šta je kamen spoticanja u procesu rada sa IT praksistima i ostanku njihoom u kompanijama?


Kako da se reši obostrana korist i za kompaniju i za praksistu?


100 dana kada prođe praksista već može samostalno da radi, i njegova vrednost je nekoliko puta veća nego na početku, tj. prvom danu na praksi.


Pogledajte video i savet:

https://www.youtube.com/watch?v=9eVy2Pa6mks